TranslateZABOTA: Nudo femminileIvan Žabota (* 15. december 1877 – † 27. december 1939) bol maliar slovinského pôvodu, pôsobiaci prevažne na Slovensku. Študoval na reálke v Gradci a na pražskej Akadémii výtvarných umení. Neskôr sa presťahoval do Viedne, kde študoval za finančnej podpory svojich rodákov. Od roku 1915 sa zdržiaval v Budapešti, kde maľoval portréty v tamojších slovenských rodinách.
continua a leggere su WIKIPEDIA